Chúng tôi là ai

WANEE với trang web: wanee.xyz và wanee.vn kênh online kết nối, cung cấp các sản phẩm & dịch vụ khám phá thiên nhiên tại Việt Nam. Những thông tin miêu tả sản phẩm, dịch vụ được chúng tôi biên soạn hay chia sẻ từ đối tác cung ứng để miêu tả rõ cho các sản phẩm và dịch vụ.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

.

Media

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.Trong phần con này bạn nên lưu ý thông tin nào có thể được tiết lộ bởi người dùng có thể tải lên các tập tin đa phương tiện. Tất cả các tập tin được tải lên thường có thể được truy cập rộng rãi.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Trong mục này bạn nên liệt kê các cookie website bạn sử dụng, bao gồm các cookie của plugin, mạng xã hội và các công cụ thống kê. Chúng tôi đã cung cấp sẵn các cookie mà WordPress mặc định có.

Phân tích

Đang cập nhật

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Đang cập nhật

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Đang cập nhật

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Đang cập nhật

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Đang cập nhật

Thông tin liên hệ

Đang cập nhật

Thông tin bổ sung

Đang cập nhật

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Đang cập nhật

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Đang cập nhật

Những bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ đó

Đang cập nhật

Việc quyết định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng với dữ liệu người dùng

Đang cập nhật

Các yêu cầu công bố thông tin được quản lý

Đang cập nhật