Phát hiện loài rùa đất Pulkin (Eastern Black-bridged Leaf Turtle) tại Núi Dinh – Kỷ lục của khoa học ở miền Nam Việt Nam

rùa đất Pulkin

Rùa đất Pulkin (Eastern Black-bridged Leaf Turtle) có tên khoa học là Cyclemys pulchristriata là một trong 7 loài thuộc chi Cyclemys (Bell, 1834), đồng thời là một trong hai loài thuộc chi Cyclemys được biết đến là có mặt tại Việt Nam. Về mặt hình thái, loài rùa đất Pulkin tương tự như loài […]

wanee_outdoor_shop